CoolGreen

Cool Green2E - ekologisempi toimintamalli

Cool ID:n kuljetuksilla säästetään aikaa, kustannuksia ja päästöjä sekä liikenteestä syntyvää melua. Palvelussamme kuljetettava tuote on aina tiiviisti pakattuna ja suojattu ulkopuoliselta lämpötilanvaihtelulta. Sinetöity kuljetus on laadun tae ja herkätkään tuotteet eivät kuljetuksen aikana ole alttiina ulkopuolisille lämpötilanvaihteluille. Elintarvikkeiden hävikin määrä vähenee merkittävästi.

Säästämme luonnonvaroja ja kustannuksia

Säästämme luonnonvaroja kuljettamalla kylmäkuljetukset tehokkaasti ilman erillistä, ulkopuolista energianlähdettä käyttävää jäähdytysjärjestelmää. Käyttämämme kuljetusmoduuli säilyttää tuotteen täydellisen tiiviisti pakattuna ja takaa lämpötilan muuttumattomuuden koko kuljetuksen ajan. Erillistä kylmäkuljetuskalustoa ei tarvita ja energiaa säästyy huomattavasti tavanomaiseen kylmäautokuljetukseen verrattuna. Kylmäkuljetusautojen kulutukseen verrattuna säästetään polttoaineen kulutuksessa kun toimitukset voidaan kuljettaa tavallisella pakettiautolla.

Dieselkäyttöiseen kylmäkuljetuskuorma-autoon verrattuna Cool ID:n palvelussaan käyttämä jakeluauto kuluttaa vähemmän energiaa. Kymmenen dieselkäyttöistä kuorma-autoa kuluttaa polttoainetta n. 250-300 litraa / 100 km kun taas Cool ID:n palvelussa käytettävät jakeluautot (kaupunkijakelussa käytettävä pakettiauto) kuluttavat polttoainetta kuluttavassa kaupunkiajossakin ainoastaan 100 litraa / 100 km. Polttoaineen kulutus vähenee siis n.150-200 litraa / 100 km kohden, mikä tuottaa vuositasolla huomattavia säästöjä sekä polttoaineen kulutuksessa että kustannuksissa.

Helppokäyttöinen ja turvallinen vaihtoehto

Kuljetuksessa ei myöskään käytetä hiilihappojäätä, joka on vaikeakäyttöistä, kallista ja rasittaa ympäristöä. Hiilihappojää on haasteellinen varastoida ja kuljettaa, ja kaasutiiviissä astioissa varastoituna on vaarana paineen kehittyminen. Cool ID:n käyttämä kylmäelementti ei aiheuta terveydellisiä haittoja ja sen käsittely ja varastointi ei vaadi erillisiä suojaus- tai turvallisuustoimenpiteitä. Hiilihappojää on kertakäyttöinen, kun taas Cool ID:n käyttämä kylmäelementti on pitkäikäinen, uudelleen käytettävä ja ennen kaikkea käyttäjän kannalta helppokäyttöinen ja turvallinen vaihtoehto. Kylmäelementti sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin kuten esimerkiksi lentokonekuljetuksiin.

Vähemmällä enemmän

Pienikokoisemman jakeluauton hyödyt kasvavat kylmäkuljetuskuorma-autoon nähden myös käytön sujuvuuden ja helppouden kannalta. Pakettiauto pääsee liikkumaan ketterästi kaupunkialueella ja ahtailla lastauspaikoilla. Samassa jakeluautossa voidaan toimittaa eri lämpötiloissa säilytettäviä tuotteita, ja kuljetukset voidaan toimittaa logistisesti tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Ajokilometrit sekä päästöt vähenevät ja myös asiakkaan työ helpottuu, kun yhdellä toimituksella saapuu useita eri tuotteita.

CoolGreen 2E muodostuu sanoista CoolGreen Ecological Efficiency. CoolGreen 2E on toimintamalli joka huomioi ympäristönäkökulmat laaja-alaisesti niin tuotekehityksen kun tuotannon tasolla, tavoitteena haastaa totutut, ympäristöä kuormittavat elintarvikekuljetukset uudella ekologisesti tehokkaalla palvelumuodolla.